SSS


Sorularınız mı Var? Harika!

Sorularınız mı Var?

Harika! Cevaplarımız Hazır.

Güncellemeler için Takipte Kalın!

(S)ıkça (S)orulan (S)orular

1InGlobe Kimdir?
Temel amacı, yaşatmak olan, yaşatmayı sağlamak için yaptığı faaliyetlerin odağına bilim ve kültürlerarası iletişimi koyarak bu amaca ulaşacağına inanan, bilime gönül vermiş her milletten toplumların her kademesinden bireylerden (akademisyen, bürokrat, özel sektör temsilcileri ve öğrencilerden) oluşan, iletişim odaklı davranmayı düstur edinen uluslararası bir girişimdir. “Yaşamak için yaşatmak, yaşatmak için sevmek, sevmek için tanımak ve anlamak gerekir.” Parolasıyla yola çıkmıştır. Misyonu, bilimsel faaliyetler aracılığı ile insanlar arasındaki iletişimi arttırmak, insanları ve toplumları geliştirmek ve yaşatmak idealine ulaşmaktır. Yaradılanı, Yaradandan ötürü seven herkese kapımız açıktır.
2Kongre Amacı Nedir? Teşvik Hakkında Açıklamalar.
Kongre faaliyetlerimizin amacı, inglobe academy misyonu çerçevesinde bilimsel faaliyetler yapamak ve sürdürmektir. Bu kapmsamda önceliğimiz yapılan çalışmaların bilimsel olarak katkı sağlaması yönündedir. Bu sebeple, yayım kriterlerimizde geniş özet ve kaynakça kriterleri getirilmiştir. Akademik teşvik, yapılan nitelikl çalışmları desteklediği sürece faydalı olacaktır. Bu veriler altında geçmiş tüm çalışmalarımız güncellenen Akademik Teşvik Yönetmeliği ve Doçentlik Kriterlerini karşılamıştır. Geçmiş kongrelerimizde bildiri sunan katılımcılarımız akademik teşvikten yararlanmışlardır.
3Yazım Kuralları Nelerdir?
Yazım ve Dipnot kuralları Detaylar bölümünde açıklanmıştır. Tıklayınız.
4Kaç Adet Bildiri Sunabilirim?
Kongremiz katılımcıları en fazla 4 adet bildiri sunabilirler. 1. den sonra her ek Bildiri sunumları için ek ücret ödemeleri gerekmektedir. Ödenmesi gereken ücretler detaylar sayfasında belirtilmiştir.
5Özetimi Gönderdiğim Zaman Kabul Onayını Son Tarihi Beklemeden Alabilir miyim?
Evet. Bildiri özetleriniz veya tam metinleriniz bize ulaştığı zaman hemen değerlendirmeye alınacaktır. Son kabul tarihi beklenmeksizin kabul edilmesi halinde kabul bildirimi en kısa sürede tarafınıza iletilecektir. Yaklaşık olarak 1 hafta sürmektedir.
6Kongre Programı ve Gün Talebi Hakkında
Kongre programı takvim dahilinde sitemizde yayınlanacaktır. Sunum günü ile alakalı talepler kayıt işlemi sırasında dekont ile birlikte e-posta ile iletilmelidir. Gün tercihleri talep sırasına ve konu uygunluğuna göre değerlendirilmektedir. Lütfen en az 2 gün tercihi belirtiniz.
7Kitapta Hangi Çalışma Türleri Basılacaktır?
Yazarın kararına göre, genişletilmiş özet veya tam metin yayımlanabilir.
8Özet Bildiri Basımı Yapılacak mı?
Hayır. Yalnızca genişletilmiş özetler ve tam metinler basılacaktır.
9Kongre Kitabı Ne Zaman Yayınlanacaktır?
Kongre kitapları 31.06.2019 tarihinde yayınlanacaktır.
10Kongre Nerede Yapılacaktır?
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi salonlarında yapılacaktır.
11Ailemle veya Arkadaşımla Katılabilir miyim?
Evet, katılabilirsiniz.
12Son Ödeme Tarihi Ne Zamandır?
Kongre kayıt ücreti için son ödeme tarihi 10.04.2019 tarihidir.
13Kongre ve Ücretine Neler Dahildir?
Kayıt ücreti ile ilgili bilgiler detaylar sayfasında belirtilmiştir. Bunun dışında konaklama ücretine nelerin dahil olduğu aşağıda belirtilmektedir.
- Kongre Sunum İmkanları
- Mobil Program Kitapçığı
- Kongre Kiti ve Yaka Kartı
- Katılım Sertifikası(Tüm Yazarlar)
- Kongre Kitapları Yayınları
- Sergiler ve Seminer Etkinlikleri
- Kapanış Pikniği
Not: Çevrimiçi sunumlarda herhangi bir materyal basılı olarak teslim edilmeyecektir. Dijital sertifikalar e-posta ile baskıya uygun şekilde tarafınıza gönderilecektir.
14Kongre Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir?
Kongra kapsamında verilecek her türlü döküman, ekipman ve hizmetlerden yalnızca katılım ücreti ödeyen ve bizzat kongreye katılanlar faydalanabilir. Çevirimiçi katılımcılar ve kayıtlı katılımcı olmayan yazarlar hizmetlerden faydalanamayacaktır. Çevrimiçi sunumlar için seri numaralı dijital sertifika gönderilecektir.
15Kongre Ücretine Yol Masrafları Dahil midir?
Hayır. Yol masraflarını katılımcılar kendileri ödeyeceklerdir. Daha sonra üniversiteniz bütçesinden bunları iade alabilirsiniz.
16Çalışmalarımızı Nasıl Göndereceğiz?
Çalışmalarınızı congress@gtrd.org ya da gtrd2019@gmail.com adreslerinden "yalnızca" 1 (bir) tanesine göndermeniz yeterlidir.
17Katılım Ücretini ve Yolluklarımı Kurumumdan Alabilir miyim?
Evet, tarafınıza otel tarafından verilecek konaklama faturası ve katılım faturasını, katılım belgeniz, davet mektubunuz ile birlikte kurumunuzun ilgili birimlerine ileterek harcamalarınızı geri almak için başvurabilirsiniz.
18Makalede Bulunan Bütün Yazarlar Katılım Ücreti Ödeyecekler midir?
Makale'de birden fazla yazar olması durumunda;
A - Kongre'mize bizzat katılan katılımcılar ücret ödeyeceklerdir ve katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır.
B - Kongre'mize bizzat katılmadan, yalnızca makalede yazar olarak bulunanlar ise katılım ücreti ödemeyeceklerdir. Bu yazarlara basılı olarak katılım sertifikası düzenlenmeyecek olup talep etmeleri halinde dijital olarak gönderilecektir.
19Para İadesi Mümkün müdür?
Konaklama ve toplantı teknik imkanları katılımcı sayısı ile doğru orantılı olarak InGlobe tarafından anlaşma sağlanan acente tarafından ayarlanmaktadır. Kongre tarihine 25 gün kalana kadar tarafımıza bildirilen talepler hazırlık masrafları düşüldükten sonra iade edilebilecektir. Ancak daha sonra yapılan talepler kongre yönetiminden bağımsız olarak geliştiği için iadesi maalesef mümkün olamayacaktır.
20Peter Lang Hakkında
Peter Lang Yayınevi kapsamında yapılacak yayınlar özel şartlara tabiidir. Kongre kitapları ayrıca basılacaktır. Kitap bölümü olarak yapılacak çalışmalar kongrede bizzat sunulan çalışmalardan derlenecektir. Kongre katılım ücretinden ayrı değerlendirilecektir. Ayrıntılar için iletişime geçiniz.

Türkçe