1 – Kongre Çağrısı

25/12/2019
 

Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresinin ikincisi ‘Dijitalleşme ve Dijital Toplumun Geleceği’ konu başlığı altında 12-14 Mart 2020 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi işbirliği ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

G ünümüz dünyası ve toplumu, siber fiziksel sistemlerin hüküm sürdüğü ‘Endüstri 4.0’ devrimi ve insanlığın avcı-toplayıcı, tarım, endüstri ve bilgi toplumlarından geçerek geldiği ve süper akıllı dönem olarak adlandırılan ‘Toplum 5.0’ olarak tanımlanıyor ve tartışılıyor. 7.5 milyarlık dünya nüfusunun yarıdan fazlası internet kullanıyor ve her üç yetişkinden ikisinde cep telefonu var. İnsanlar dijital ortamda alışveriş yapıyor, beğendiği film ya da diziyi kendi anadilinde izliyor, tatil planı yapıyor ve oyun oynuyor. Yapay zeka, büyük veri, öğrenen makineler ve yeni robot teknolojileriyle birlikte yaşıyor ve hareket ediyor.

Parmak izi, yüz tanıma ve sesli komutun ötesine geçen ve gittikçe dijitalleşen hayatımız ucu bucağı olmayan bir alana doğru mu gidiyor, teknolojik ilerlemenin sınırları neresidir, özgürlük ya da tutsaklık alanı içerisine mi gitmekteyiz ya da sanal dünyanın gerçek ürünleri insanlar mıdır? Dahası insanlığın geleceğini bir geçiş ve değişim olarak mı yoksa kaçınılmazlık olarak mı görmemiz gerektiği soruları kendisine cevap arıyor. Bu içerikten hareketle katılımcılarca aşağıdaki konu başlıklarının kongrede tartışılması beklenmektedir.

Kongrede sunulan bildiriler ISBN numarası alınmış bildiri kitaplarında elektronik ortamda yayımlanacaktır. Gönderilen bildirilerin orijinal olması, başka her hangi bir kongre veya dergide yayınlanmamış ve değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Arzu eden katılımcılar çalışmalarını hakem sürecinin ardından çalışma alanlarına uygun olan kongre ortağı dergilerin birinde yayımlatabileceklerdir. Ayrıca kongremiz kapsamında saygın bir yayınevi ile editörlü uluslararası kitap derlenecektir.

Kongre alt başlıkları; Dijital Kimlik ve Dijital Kültür, Dijital Teknoloji ve Sosyal Dönüşümler, Gözetim Toplumu ve Mahremiyet, Veri Simsarları ve Dijital İzler, Dijital Strateji ve Politikalar, Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Biyoteknoloji ve Yapay Zeka, Dataizm ve Hipnotik Toplum, Dijital Türkiye ve Küreselleşme, Dijital Yaşamın Geleceği olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte tüm bilim dallarında dijitalleşme ve dijital toplumum temalı çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi, akademisyenleri, karar alıcıları, uygulayıcıları, uzmanları, yenilikçileri ve lisansüstü öğrencilerini kongreye katılım ve bildiri sunmaları için davet etmektedir.
Katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

Türkçe