parallax background

1 – Kongre Çağrısı

06/01/2019
 

Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi Uluslararası Göç, Kentleşme ve Aidiyet konu başlığı altında 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.

B ilindiği üzere düzensiz uluslararası göç hareketliliği günümüz dünyasının en önemli konularından biridir ve göç olgusu toplumların hayatını her dönemde farklı boyutlarıyla etkilemiştir. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi, düzensiz ve zorunlu göç hareketliliğinin ülkeler ve göçmenler üzerindeki etkilerini, ortaya çıkardığı sosyal görünümler, problemler ve çözüm önerileriyle birlikte ele alan ve tartışan akademik bir ortam olacaktır. Bu anlamda kongremiz, uluslararası göç gruplarının ve kitlelerinin kent yaşamı içerisindeki entegrasyonu, sosyal ağları ve kendilerini varkılma biçimlerinin interdisipliner boyutlarla değerlendirileceği ve farklı ülkelerden pek çok akademisyenin katılacağı ve deneyimlerini paylaşacağı uluslararası önemli bir toplantıdır.

Tüm bilim dallarında uluslararası göç, kentleşme ve aidiyet temalı tüm çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi, akademisyenleri, karar alıcıları, uygulayıcıları, uzmanları, yenilikçileri ve öğrencileri kongreye katılım ve bildiri sunmaları için davet etmektedir.

Kongrede sunulan bildiriler ISBN numarası alınmış bildiri kitaplarında elektronik ortamda yayımlanacaktır. Gönderilen bildirilerin orijinal olması, başka her hangi bir kongre veya dergide yayınlanmamış ve değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dileyen katılımcılar çalışmalarını hakem sürecinin ardından çalışma alanlarına uygun olan kongre ortağı dergilerden birinde yayımlatabileceklerdir. Ayrıca kongremiz kapsamında saygın bir yayınevi ile editörlü uluslararası kitap derlenecektir.


< DETAYLAR >


  • Kongre Tarihi: 24-26 Nisan 2019
  • Son Özet Gönderim Tarihi: 31 Mart 2019
  • Son Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
  • Kongre Programı Yayınlanması: 15 Nisan 2019
  • Çalışmaların Son Gönderim Tarihi: 30 Mayıs 2019
  • Kongre Yeri:Akdeniz Üniversitesi, Antalya
  • Konaklama Ortağı: Belirlenmemiştir
  • Konaklama Rezervasyon Tarihi: Belirlenmemiştir
  • Detaylı Bilgi: congress@gtrd.org
  • Kitap Yayın Tarihi: 30 Haziran 2019
Türkçe